ร้านอาหาร เครื่องในฟาร์ม

สวนกาแฟเขาพระ Coffee Farm Cafe รัตภูมิ สงขลา

สวนกาแฟในสวนขนาดใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นที่พึ่งพอใจของผู้มาเยี่ยมเยียน

สวนกาแฟเขาพระ Coffee Farm & Cafe